Välj en sida

”Resultaten blev mycket bättre”

Karin Svärd, klasslärare åk 3 Klagstorps skola

”Vi hade bara hunnit använda Mattebageriet i tio veckor och kunde ändå se på resultaten i nationella proven att eleverna hade blivit så pass mycket

bättre till exempel på att räkna subtrak­tion med lån. Det har de lärt sig väldigt bra med hjälp av Mattebageriet.

Multiplikation blir också väldigt visuellt tydligt. De förstår nu mycket bättre vad multiplikation och division är för något. Och då blir det ju lite roligare än att bara plugga multiplikationstabellen rakt upp och ner.

Den delen där att de kan hitta på tal åt varandra är också väldigt bra i Matteba­geriet. Det blir kreativt och de tvingas tänka efter för att skapa kluriga tal till varandra.”

”Fantastiska resultat på nationella proven”

”Vi fick fantastiska resultat på nationella proven mycket tack vare Mattebageriet. Uppställning i addition och subtraktion med växling lärde dig sig väldigt fort i Mattebageriet 2 och det märktes också i resultaten. Vi fick även möjlighet att testa en ofärdig version av Mattebageriet bråk. Och det gjorde stor skillnad. Bråk är abstrakt och svårt för många elever, men här blev det visuellt och väldigt tydligt. Även här höjde de sig märkbart.

Inte minst de lite svagare eleverna får stor hjälp av se vad som faktiskt händer när de räknar. Det gör att de tränar upp taluppfattningen för att få en inre talrad. Det är också luststyrt, man blir sugen att träna eftersom det är ett så kul spel.

Ann-Christine Karlsson, klasslärare åk 3 Smygeskolan

Några elever har fått intensivträna med Mattebageriet 1 och det är härligt att se att när de blir bättre får de stärkt självför­troende och vill lära sig mer. Det blir en god cirkel.”

”De stannar ofta kvar över rasten för att arbeta med Mattebageriet”

Helen Svensson, speciallärare, Västervångsskolan

Hur fungerar Mattebageriet för er?
”Väldigt bra för att det tar matemati-ken systematiskt framåt. Man kan jobba långsamt eller lite snabbare beroende på vilken förmåga man har. Och att det blir så tydligt när allting förstärks med text, bild och med ljud: det är någon som pratar till en. Det gör att man kan jobba ensam – man måste inte som pedagog sitta bredvid hela tiden. Men eleverna kan också utvecklas tillsammans två och två.”
Hur mycket använder ni apparna?
”Vi använder dem jättemycket. Den här terminen håller vi i den ena gruppen på

med positionssystemet, alltså att få dem att förstå grundläggande matema­tik – addition och subtraktion och en­och tiotal. Där har vi använt Mattebageriet säkert 50 procent av un­dervisningstiden i matematik.
Sen har vi en annan grupp som kommit lite Längre. De använder alla fyra räkne­sätten och ska förstå konkret vad divi­sion och multiplikation är och hur det har med vartannat att göra.

Då har vi använt Mattebageriet 3 och det har blivit väldigt visuellt tydligt för dem – aha, det är så det är! Att multipli­kation och division är varandras motsat­ser och att man kan visa det med kakor.”

”Den gruppen har också använt Matteba­geriet 2 mycket för att träna uppställning. Funktionen för att låna i subtraktion är väl­digt pedagogisk. Liksom färgkodningen – att entalen, både siffrorna och kakorna, är blå och tiotalen rödmarkerade. Då blir det inte bara en mekanisk räkning”.

”Ofta sitter eleverna kvar över rasten för att de tycker att det är så roligt med Mattebageriet. Och då sitter de ofta två och två och arbetar tillsammans. Så det är kul, jättekul.”