Mattebageriet 1 – börja räkna får ditt barn lära sig och träna på:

– Att steg för steg öka säkerheten vid addition  och subtraktion.

– Att förstå talsystemet och skilja på ental och tiotal.

– Att se vad som händer när två tal läggs ihop och när ett tal dras ifrån ett annat.

– Att räkna med “tiokamrater”, “dubblor” och ”halvor”.

Uppdaterad juli 2016 med en rad nyheter: utmana en kompis i ”Duellen” , hjälpfunktioner i flera steg, ta tag i och flytta kakor, samla kakburkar och bygg ett pepparkakshus. 

Mattebageriet 2 – räkna vidare  tränas:

– Att steg för steg öka säkerheten vid addition  och subtraktion av tal mellan 0 och 999.

– Lodrät uppställning.

– Tiotalsövergång vid addition (”växling”).

– Tiotalsövergång vid subtraktion (”växling”).

Uppdaterad juli 2016 med en rad nyheter: ”Duellen”  med stora tal (upptill 999), hjälpfunktioner i flera steg, flytta kakor och se hur tiotal och ental hänger ihop.